Zaproszenie do blogu
wtorek, 29 września 2015

Średnia ważona


OBLICZANIE ŚREDNIEJ WAŻONEJ 

W naszej szkole oceny z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych i nie tylko wystawia się w oparciu o średnią ważoną.

Forma aktywności przypisane są następujące wagi

Formy aktywności
waga
Sprawdziany sumujące (klasówki)
3
Sprawdziany bieżące (kartkówki)
1,5
Aktywność na lekcji
Praca domowa
Inne aktywności
 
1


Na podstawie ocen uzyskanych przez ucznia w I semestrze nauczyciel wystawia ocenę semestralną. Ocenę końcowo roczną wystawia się  na podstawie ocen uzyskanych przez ucznia w całym roku szkolnym.
Przy zapisie ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaków "+" i "="  przyporządkowując im odpowiednie wartości według skali:

Ocena
6
6=
5+
5
5=
4+
4
4=
3+
3
3=
2+
2
2=
1+
1
Wartość
6
5,75
5,5
5
4,75
4,5
4
3,75
3,5
3
2,75
2,5
2
1,75
1,5
1

Średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę szkolną następująco:

średnia
stopień
poniżej 1,55
niedostateczny
1,55-2,54
dopuszczający
2,55 - 3,54
dostateczny
3,55-4,54
dobry
4,55 -5,54
bardzo dobry
5,55 - 6
celujący


 Przykład

Oblicz średnią ważoną liczb:
waga 3  oceny: 3, 4+, 5=
waga 1,5  oceny: 2, 1+
waga 1  oceny: 6, 5,4=


Średnia ważona równa 3,78 daje ocenę dobrą(4).

sobota, 4 maja 2013

Symetria w architekturze,przyrodzie i życiu codziennym

Zapraszam do przeczytania referatu uczennic liceum w Parczewie.
Mam nadzieje, że będzie on inspiracją dla uczniów naszego gimnazjum realizujących projekt z matematyki
"Gdzie jest symetria?"
http://www.liceum-parczew.pl/pliki/Symetrie.pdf

poniedziałek, 25 lutego 2013